fbpx instagram

Dlaczego Stasia i Pawła widzę codziennie

Stasia i Pawła widzę codziennie i to praktycznie bez ograniczeń wynikających z chęci lub odległości – dzięki czemu codziennie wiem co się u nich dzieje, jak się czują i co robią. Franka natomiast nie, ale nie wynika to z jakiegoś braku chęci czy możliwości.

Art. 113 § 2 kro definiuje pojęcie utrzymywania kontaktów z dzieckiem poprzez przykładowe wymienienie ich elementów. Utrzymywanie kontaktów to zatem:

  • przebywanie z dzieckiem,
  • odwiedziny,
  • spotkania poza miejscem stałego pobytu dziecka,
  • bezpośrednie porozumiewanie się,
  • kontakty telefoniczne,
  • porozumiewanie się z innych środków komunikacji na odległość – w tym z komunikacji elektronicznej.

Tymczasem sąd w Gryfinie, mówiącą buzią SSR Alfreda Bajona – odnosząc się do wniosku o zapewnienie Frankowi kontaktów w drodze wideokonferencji orzekł, iż „nie uznaje takiej metody kontaktu” – jawnie sprzeciwiając się regulacjom Europejskim z których wzięła się nowelizacja Kodeksu Rodzinnego znowelizowana w powyższym zakresie. Sąd wyższej instancji tym błędem się nie zajmował, nie odnosząc się do sprawy wcale.