fbpx instagram

Przemoc wobec dzieci

Po co komu podsłuchiwać dzieci podczas spotkań z ojcem, jeżeli z góry wiadomo że nie dostarczą żadnych dowodów żadnej przemocy i agresji, może oprócz dowodów nerwowego postępowania samej matki Franka, przekleństw czy innego rodzaju złośliwości z jej strony?

Nagrywanie jest po to aby ustalać szczegóły z życia ojca Franka, matki Stasia, w tym w szczególności z kim rozmawia, o czym rozmawia, z kim się spotyka i kiedy się spotyka, jeżeli ktoś otrzymuje lub wykonuje telefon dotyczący pracy lub życia osobistego. Żadne nagranie nigdy nie wykazało żadnej przemocy uzasadniającej prowadzenie nagrywania celem ochrony zmyślonego interesu bezpieczeństwa kogokolwiek. Nagrania jednak zostały wykorzystane do postępowań alimentacyjnych, w których Sylwia dość precyzyjnie, aczkolwiek niecelnie wskazywała nazwy firm do których domagała się kierowania zapytań o wysokość uzyskiwanych dochodów, posiadanych pojazdów.

Nie wiadomo dlaczego do dzisiaj prokuratura w Gryfinie nie wyjaśniła jak to możliwe że nagrania prowadzono również w zakresie rozmów telefonicznych przeprowadzonych podczas kontaktów, prowadzono pod nieobecność osób nagrywających w pomieszczeniach, ani jak to możliwe że żadne nagrania nigdy nie wykazały zachowania uzasadniającego jakikolwiek wniosek o stwierdzenie jakiejkolwiek agresji lub przemocy. Prokuratura w Gryfinie ograniczyła się do stwierdzenia iż instalowanie nielegalnego podsłuchu nie jest kwestią karną, a jedynie cywilną, jeśli powodem instalowania podsłuchów jest deklarowane bezpieczeństwo dziecka, a jedynym dowodem tego że taki jest cel – są zeznania osób instalujących takie podsłuchy.

To niesłychane uzasadnienie oczywiście nie pozostaje bez ofiar, którymi są dzieci. Dzieci, którym matki będą zabraniały przebywania w pomieszczeniach, w których instalowano nielegalne podsłuchy, ponieważ to matki zdają sobie sprawę z tego że dochodzi w tych miejscach do przemocy wobec dzieci, a częściowo ich samych. Ostatecznie to aby matki braci Franciszka zabraniały przebywania jego braci w mieszkaniu wyznaczonym do kontaktów jest jedynym celem instalowania nielegalnych podsłuchów. Podobnie jak tym samym celem było zabranianie dostępu dzieciom do toalety, jedzenia w czasie kiedy je Franek. Prokuratura umarzając postępowanie o nielegalny podsłuch wpisuje się jedynie w ten ciąg przemocy, jednocześnie jedynie w ten sposób ją eskalując.