fbpx instagram

Najważniejsze w związku

Najważniejsze w związku jest to aby siebie szanować, nawet jeśli mamy bardzo krytyczne zdanie na temat naszych zachowań. Szacunek jaki mężczyzna okazuje matce, to najlepsze czego może nauczyć swojego syna.

Szacunek na poważnie, to tylko taki jaki działa w każdym kierunku i każdej sytuacji. Szacunek na poważnie to nie tylko miłe słowa. To odpowiedzialność za całą rodzinę, współpraca i wzajemne uzupełnianie się w sprawach, w których znamy swoje słabości. To szacunek rodziców, szacunek do dzieci i szacunek do rodziny jako takiej.

Możemy chcieć wychowywać syna na mężczyznę dla nowego świata, na człowieka pokoju, wrażliwego, umiejącego budować bliskie relacje, komunikującego się, i dla nas jako matek będzie to właśnie mężczyzna przyszłości, a nasz partner może to kompletnie inaczej postrzegać, być inny i w dodatku on w tej wersji może nam jako partner odpowiadać.

Oboje będziemy wtedy uczyć syna męskości, każde w inny sposób, a dziecko stworzy z tego swoją niepowtarzalną jakość. Jeśli te różnice między partnerami łączy miłość i szacunek, to czegóż chcieć więcej?